Recent Posts

Dịch thuật Game

Bạn đang cần 1 đơn vị cung cấp dịch thuật Game chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm, có uy tín trong ngành dịch thuật. Hãy đến với...

Phiên dịch cabin – Dịch cabin

phiên dịch cabin:  Là loại hình mà người phiên dịch thường ngồi trong một cabin cách âm , nghe người nói bằng tai phôn và...